hành trình cổng xếp

  1. motocong

    Bán Cảm biến cổng xếp - cảm biến hành trình cổng xếp

    Phụ kiện cảm biến cổng xếp dẫn đường cho motor không sử dụng đường ray, được sử dụng cho cổng xếp điện không đường ray. Phụ kiện này kết nối mang bảng mạch điều khiển của hệ thống chuyển động, cho phép: Nhận diện các điểm các ứng từ tính Giúp cửa cổng xếp điện chạy theo các đường cảm ứng từ nam...
Top