Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là ai ở bên cạnh bạn

Top