Đổi mới công nghệ là giải pháp “sống còn” của doanh nghiệp

Vuvinh

Member
Đổi mới công nghệ chính là giải pháp “sống còn” đối với mỗi doanh nghiệp. Các giải pháp công nghệ giúp tăng năng suất lao động và hiệu quả ở tất cả các khâu. Những doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt công nghệ, vẫn giữ nguyên lối kinh doanh truyền thống thì nguy cơ rời khỏi thị trường là rất cao.
Những năm gần đây, cùng với phát triển khoa học công nghệ, xuất hiện nhiều phương thức kinh doanh mới dựa trên nền tảng phát triển của internet kết nối vạn vật (Internet of things), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, công nghệ tự động hóa trong sản xuất và kiểm soát chất lượng… với sức cạnh tranh vượt trội.
Những phương thức kinh doanh này không chỉ giúp doanh nghiệp vận dụng để gia tăng năng suất và kiểm soát chất lượng, mà còn có thể kết hợp với nhau để đổi mới các hoạt động của doanh nghiệp từ phân tích hành vi của khách hàng, sáng tạo sản phẩm mới, quảng bá sản phẩm, tư vấn trực tuyến, kiểm soát sản xuất và chất lượng tự động, quản lý tài chính, làm việc từ xa...
Những giải pháp công nghệ đều có thể ứng dụng trong các hoạt động quản trị, nếu doanh nghiệp chậm nắm bắt và cải tiến, năng lực cạnh tranh sẽ kém, có nguy cơ rời khỏi thị trường.
Trong khi đó, quá trình đổi mới của doanh nghiệp luôn đối mặt với những trở lực, nhất là công nghệ đã đầu tư với giá trị lớn nhưng lạc hậu khi chưa thu hồi vốn, kiến thức và kỹ năng của nguồn nhân lực không thích ứng với bối cảnh mới.
Năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam hạn chế do ít cập nhật sự thay đổi của thị trường và công nghệ. Thực trạng chung của các doanh nghiệp này là sử dụng công nghệ lạc hậu, năng suất lao động quá thấp so với các nước trong khu vực, thường xuyên gặp khó về tài chính, nhân lực yếu kém chưa tiếp nhận thông tin và công nghệ mới trong sản xuất, cũng như các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Thực tế, doanh nghiệp có rất ít thông tin về các chương trình hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ của Nhà nước hoặc khó tiếp cận được. Đơn cử, mỗi địa phương đều có Quỹ Phát triển khoa học công nghệ, nhưng nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được vì phải trải qua quy trình xét duyệt rất rườm rà và kéo dài.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, các chuyên gia cho rằng, cần cải thiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ của Nhà nước. Cụ thể, phải đảm bảo hiệu quả thực thi từ khi ban hành chính sách đến người thực hiện xét duyệt hồ sơ; đồng thời cắt giảm những thủ tục, giấy tờ không cần thiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ nhanh nhất.
Nhiều doanh nghiệp mới trong khu công nghệ cao có những công nghệ mới với ý tưởng rất hay nhưng chưa có sản phẩm thực tế nên không có tài sản đảm bảo vay vốn theo đúng quy định được. Do đó, Nhà nước cần có chính sách cụ thể về vấn đề công nghệ mới giống như các quỹ đầu tư mạo hiểm chấp nhận rủi ro trong lĩnh vực công nghệ mới, mới tạo điều kiện cho cả ngân hàng và doạnh nghiệp có điều kiện tiếp cận vốn.
Về lâu dài, cần định hướng chiến lược kinh doanh toàn cầu nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong nắm bắt thông tin, tiếp cận được các giải pháp công nghệ mới để cải tiến phương pháp sản xuất, kinh doanh, tiếp cận khách hàng toàn cầu.
Doanh nghiệp trong nước cần định hướng liên kết, hợp tác tốt với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thuận lợi hơn trong nắm bắt tiêu chuẩn, kỹ thuật mới, tiếp cận tri thức và công nghệ mới. Đồng thời, các doanh nghiệp chuẩn bị nhân lực có khả năng hấp thụ thành quả của tiến bộ công nghệ toàn cầu…
 
Top