Một số đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Vuvinh

Member
Đổi mới công nghệ là việc thay thế một phần chính hay toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác tiến tiến hơn, hiệu quả hơn. Đổi mới công nghệ có thể nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả của quá trình sản xuất hoặc có thể nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ thị trường.
Đổi mới công nghệ có thể là đưa ra hoặc ứng dụng những công nghệ hoàn toàn mới chưa có trên thị trường công nghệ hoặc là thay đổi cơ bản công nghệ hiện có.
Phần lớn các doanh nghiệp ở Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ. Chính vì vậy tiềm năng tài chính của doanh nghiệp còn hạn hẹp. Đây là một trong những lý khó khăn để doanh nghiệp tiếp cận với các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến và áp dụng các công nghệ này vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đoanh nghiệp. Vì vậy mà hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp chưa diễn ra mạnh mẽ. Trong khi đó với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nếu doanh nghiệp không thực hiện đổi mới và đổi mới liên tục sẽ phải đối mặt với tình trạng tụt hậu thậm chí bị đào thài khỏi thị trường. Trước thực trạng này thì chúng ta cần làm gì?
Thứ nhất, về phía cơ quan quản lý
- Có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Đồng thời nghiên cứu và thực thi các giải pháp sao cho tối giản được các thủ tục, giúp doanh nghiệp tiếp cận các tiến bộ khoa học công nghệ nhanh nhất, tiếp cận nguồn vốn dễ dàng và nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ mới, công nghệ tiên tiến và lực lượng chuyên gia công nghệ, để tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV khai thác, sử dụng phục vụ đổi mới công nghệ. Hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn lực DN và quảng cáo sản phẩm.
- Hỗ trợ DN nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đào tạo, thuê chuyên gia thiết kế, sản xuất sản phẩm mới và thay đổi quy trình công nghệ. Cùng với đó, bám sát triển khai các quy định được nêu ra tại Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là hỗ trợ hình thành các cơ sở ươm tạo DN khoa học và công nghệ nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất sản phẩm mới.
Thứ hai, về phía doanh nghiệp
- Doanh nghiệp cần có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của công nghệ và việc đổi mới công nghệ đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp cần chủ động gia tăng tiềm lực tài chính của mình, tiếp cận các nguồn vốn vay ngân hàng, tận dụng các chương trình hỗ trợ của Nhà nước đối việc đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để có khả năng thực hiện đổi mới công nghệ, phục vụ cho quá trình đổi mới kinh doanh. Đồng thời doanh nghiệp cũng cần tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp cùng ngành để có thêm thông tin, hợp tác cùng phát triển và mở rộng các nguồn vốn có khả năng tiếp cận được.
- Các DN, đặc biệt là DNNVV nên xem xét việc áp dụng đổi mới công nghệ theo từng giai đoạn. Theo đó, DN có thể phân nhỏ quá trình đầu tư theo chu kỳ kinh doanh hoặc xem xét cải tiến từng công đoạn nhằm giảm sức ép về vốn đầu tư.
- Tăng cường liên kết, hợp tác tốt với các DN có vốn đầu tư nước ngoài để thuận lợi hơn trong nắm bắt tiêu chuẩn, kỹ thuật mới, tiếp cận tri thức và công nghệ mới. Đồng thời, các DN cần chuẩn bị nhân lực có khả năng hấp thụ thành quả của tiến bộ công nghệ toàn cầu...
 
Top