Tầm quan trọng của công nghệ trong kinh doanh

Vuvinh

Member
Công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Công nghệ là một trong những yếu tố không thể thiếu hiện nay tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc và mạng lưới khách hàng/nhà cung cấp/… của doanh nghiệp. Đồng thời công nghệ cũng có tầm ảnh hưởng nhất định đến bảo mật thông tin và các lợi thế trong giao dịch.
1. Mở rộng khả năng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Khoa học công nghệ có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Khoa học công nghệ thúc đẩy sự phát triển vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy sự gia tăng của cải vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm cường độ lao động; giảm chi phí và giá thành sản phẩm; tăng tỷ lệ chất xám trong cấu tạo sản phẩm; tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng, mẫu mã đẹp; rút ngắn chu kỳ sản xuất, năng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã xác định phải phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, làm cho khoa học công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt, quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, phát triển nền kinh tế tri thức; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh; phát triển khoa học công nghệ là nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của tất cả các cấp, các ngành; cần phải xác định rõ các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại, phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững.
2. An ninh
Vấn đề an ninh doanh nghiệp là một vấn đề khá nhức nhối hiện nay. Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng công nghệ để bảo mật dữ liệu của mình cũng như các thông tin liên quan đến quyết định, điều hành và các lợi thế cạnh tranh khác.
3.Khả năng nghiên cứu
Việc doanh nghiệp luôn đề cao vai trò của công nghệ và luôn nghiên cứu giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng xuất lao động sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao nội lực, và có vị thế vững chắc trên thị trường. Đồng thời với việc nghiên cứu công nghệ sẽ giúp cho doanh nghiệp luôn tận dụng được những cơ hội mới tương đương với trình độ công nghệ trong doanh nghiệp hiện tại.
4.Thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ không chỉ đẩy nhanh tộc độ phát triển của các ngành mà còn làm cho phân công lao động xã hội ngày càng trở nên sâu sắc và đưa đến phân chia ngành kinh tế thành nhiều ngành nhỏ, xuất hiện nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế mới, từ đó làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, thể hiện:
– Tỷ trọng GDP của ngành công nghiệp và dịch vụ có xu hướng tăng dần, ngành nông nghiệp thì giảm.
– Cơ cấu kinh tế trong nội bộ mỗi ngành cũng biến đổi theo hướng ngày càng mở rộng quy mô sản xuất ở những ngànhcó hàm lượng công nghệ cao; lao động tri thức ngày càng chiếm tỷ trọng lớn…
 
Top