Tầm quan trọng của phân khúc thị trường đối với doanh nhân

khangpio

New Member
Phân khúc thị trường là một chiến lược được thực hiện bởi các công ty nhằm phân chia các nhóm người tiêu dùng thành nhiều loại như các nhu cầu, đặc điểm và hành vi khác nhau trong một thị trường cụ thể. Việc thực hiện phân khúc thị trường đòi hỏi một số quy trình & giai đoạn phải được thực hiện bằng cách sử dụng các câu cách ngôn để đạt được mục tiêu mong muốn. Cùng tìm hiểu về tầm quan trọng của phân khúc thị trường bạn nhé.
Tầm quan trọng của phân khúc thị trường đối với doanh nhân
Tại sao cần phân đoạn thị trường trong quá trình vận hành các quy trình của công ty? Vấn đề là xác định phân khúc thị trường là rất quan trọng để công ty có thể tiếp thị sản phẩm một cách hoàn hảo và đúng mục tiêu. Nếu công ty có thể phân khúc thị trường một cách hiệu quả, thậm chí gián tiếp, công ty cũng sẽ tăng hiệu quả của hoạt động marketing và cả hiệu quả của các nguồn lực của công ty.

Ví dụ, một công ty cung cấp dịch vụ dạy kèm tiếng Anh. Mặc dù các dịch vụ được cung cấp rất phổ biến, nhưng tầm quan trọng của việc phân khúc thị trường trong lĩnh vực này là xác định đúng phân khúc cho dù dịch vụ này dành cho học sinh tiểu học hay sinh viên đại học hay thậm chí cho người lao động cần chứng chỉ. Nếu công ty nhắm đến người lao động với dịch vụ giảng dạy cho sinh viên, sẽ có sự điều chỉnh sai lệch dẫn đến không thực hiện được các dịch vụ mà công ty cung cấp.
1. Cải thiện dịch vụ khách hàng để tốt hơn
Mọi người mua hoặc người tiêu dùng chắc chắn sẽ chú ý đến bốn điều quan trọng khi đáp ứng nhu cầu của họ, đó là giá cả, chất lượng, dịch vụ và thời gian.

Bạn biết rằng dịch vụ đáng tin cậy là một trong những điều quan trọng nhất trong số bốn điều đã đề cập ở trên. Với việc phân đoạn thị trường, một công ty có thể dễ dàng cung cấp dịch vụ phù hợp với sự phân đoạn của mình hơn.

2. Thực hiện các chiến lược tiếp thị tập trung hơn
Với sự tồn tại của phân khúc thị trường, các chiến thuật tiếp thị thị trường thuần nhất có thể được chú trọng hơn, bao gồm cả thời điểm định giá, sản phẩm, phân phối và khuyến mãi. Ngoài ra, bằng cách sử dụng phân đoạn thị trường, việc phân nhóm thị trường của một công ty có thể tập trung hơn, bao gồm cả việc hướng các quỹ và nỗ lực của mình vào các thị trường có lợi hơn.

3. Có thể được sử dụng để lập kế hoạch kinh doanh và đánh giá các chỉ tiêu
Với việc phân đoạn thị trường, một công ty có thể đánh giá tất cả các hoạt động tiếp thị trước đó. Điều này tất nhiên có thể giúp các công ty biết được các chiến thuật tiếp thị đồng bộ với các đặc điểm thị trường để có thể sử dụng chúng như một tham chiếu thời gian để lập các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

4. Tìm hiểu đối thủ của công ty
Sau khi công ty biết được người mua trong phân khúc thị trường, thì công ty cũng có thể xác định được ai là đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc. Ngoài ra, các hoạt động của đối thủ cạnh tranh cũng có thể được công ty biết đến. Do đó, công ty có thể bắt chước và kiểm tra các chiến thuật tiếp thị do đối thủ cạnh tranh thực hiện để có thể thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Tìm hiểu thêm về phân khúc thị trường
 
Top