Tiêu chuẩn đèn đường led chính hãng

chuẩn mức giang sơn VỀ ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

TCVN 7722-2-3 : 2007 sửa chữa thay thế TCVN 5828:1994, TCVN 5829:1994;

TCVN 7722-2-3 : 2007 hoàn toàn tương đương có IEC 60598-2-3: 2002

TCVN 7722-2-3 : 2007 do Ban kỹ thuật chuẩn mức TCVN/TC/E2 thiết bị điện dân dụng đèn đường led biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn giám sát và đo lường chất lượng kiến nghị, Bộ Khoa học và technology ra mắt.


Lời reviews

TCVN 7722-2-3 : 2007 là 1 phần của bộ chuẩn mức nước ta TCVN 7722 (IEC 60598)

Bộ tiêu chuẩn IEC 60598 gồm IEC 60598-1, Đèn điện – nhu cầu chung và thí điểm, và các phần 2 mang số hiệu từ 60598-2-1 đến 60598-2-40 qui định về những nhu cầu cụ thể đối có những loại đèn điện khác nhau.

Bộ chuẩn mức việt nam TCVN 7722 (IEC 60598) sở hữu những chuẩn mức dưới đây:

1) TCVN 7722-2-2 : 2007, Đèn điện – Phần 2: yêu cầu chi tiết – Mục 2: Đèn điện lắp chìm

2) TCVN 7722-2-3 : 2007, Đèn điện – Phần 2: nhu yếu chi tiết – Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố

3) TCVN 7722-2-5 : 2007, Đèn điện – Phần 2: nhu yếu chi tiết – Mục 5: Đèn pha

Xem thêm : đèn led pha

3.1. Phạm vi vận dụng

tiêu chuẩn này qui định những nhu cầu đối với:

– đèn điện chiếu sáng đường phố và các ứng dụng chiếu sáng ngoài trời tại các điểm công cộng khác;

– chiếu sáng đường hầm;

– đèn điện liền cột sở hữu chiều cao tổng tối thiểu bên trên mặt đất làm chuẩn là 2,5m; và để sử dụng với những nguồn sáng sử dụng điện sở hữu điện áp không vượt quá 1000V.

CHÚ THÍCH: Đèn điện liền cột sở hữu chiều cao tổng thấp hơn 2,5m đang được xem xét.


3.1.1. Tài liệu viện dẫn

ngoài các tài liệu đc liệt kê trong mục 0 của IEC 60598-1, tiêu chuẩn này còn có các tài liệu viện dẫn bên dưới đây:

IEC 60364-7-714 : 1996, Electrical installations of buildings – Part 7: Requirements for special installations or locations – Section 714: External lighting installations (Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà – Phần 7: nhu yếu đối có khối hệ thống lắp đặt đặc biệt quan trọng hoặc Khu Vực quan trọng – Mục 714: hệ thống chiếu sáng bên phía ngoài tòa nhà).

IEC 60068-2-75 : 1997, Enironmential testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests (Thử nghiệm môi trường xung quanh Phần 2-75: những thử nghiệm – thử nghiệm Eh: thí điểm búa)

3.2. nhu yếu thí điểm chung

áp dụng các điều của mục 0 trong IEC 60598-1.

những thí điểm được mô tả trong từng mục thích hợp của phần 1 phải được tiến hành theo thứ tự liệt kê trong mục đó của phần 2.

Để tiện lợi thử nghiệm và do kích thước của mẫu, được cho phép chỉ sử dụng các phần thích hợp của đèn điện (chủ yếu áp dụng cho đèn điện liền cột)

3.3. Định nghĩa

chuẩn mức này vận dụng các định nghĩa trong mục 1 của IEC 60598-1 và những định nghĩa sau.

3.3.1. Dây khẩu độ (span wire)

Dây giữa các tổ chức cơ cấu đỡ chính mang trọng lượng của toàn thể khối lắp đặt.

CHÚ THÍCH: Dây khẩu độ có thể gồm một số đèn điện, cáp nguồn và dây néo.

3.3.2. Dây treo (suspension wire)

Dây đc gắn vào dây khẩu độ và mang khối lượng của đèn điện.

3.3.3. Dây néo (stay wire)

Dây đc căng giữa hai cơ cấu đỡ chính để giới hạn hoạt động sang những bên và chuyển động quay của đèn điện loại treo.

3.3.4. Đèn điện liền cột (column-integrated luminaires)

khối hệ thống chiếu sáng sở hữu đèn điện lắp liền có cột chiếu sáng đc cố định và thắt chặt vào đất.

3.3.5. phần tử phía bên ngoài dùng làm phản xạ hoặc trang trí của đèn điện liền cột (reflective or decorative external part of a column-integrated luminaire)

cơ cấu tổ chức để phản xạ ánh sáng theo một hướng nhất định hoặc để trang trí, đc lắp bên phía ngoài khoang bóng đèn, thường ở đỉnh của đèn điện liền cột.

CHÚ THÍCH: Trong chuẩn mức này, bộ phận này đc gọi là “bộ phận bên ngoài”

3.3.8. Phương tiện mở của đèn điện liền cột (door opening of a column-integrated luminaire)

Lỗ ở cột đèn điện liền cột để tiếp cận với dòng thiết bị điện.

3.3.9. Lối vào cáp của đèn điện liền cột (cable entry slot of a column integrated luminaire)

Lỗ ở vị trí đèn điện liền cột nằm thấp hơn mặt đất để cáp đi vào.
 

Members online

Forum statistics

Threads
141,864
Bài viết
149,594
Thành viên
5,387
Thành viên mới nhất
norman0510
Top